Legal - Apple Media Services - Apple

Site- ul unic de dating în sua

sara sampaio dating doar derbyshire dating

Date personale. Colectarea şi utilizarea datelor personale vor fi reglementate de Declaraţia de confidenţialitate a companiei HP, disponibilă la www.

Services vary by model. Service plan required. Services subject to user terms and limitations. Certain services require working electrical system, cell reception and GPS signal. OnStar links to emergency services.

Monitorizarea de la distanţă. Pentru a vă asigura că beneficiaţi de serviciul solicitat, HP trebuie să poată monitoriza de la distanţă: 1 Numărul de pagini imprimat de imprimanta dumneavoastră şi starea cartuşului şi 2 Utilizarea Serviciului de către dumneavoastră, pentru a se asigura că beneficiaţi de Serviciul solicitat, pentru a evita utilizarea neautorizată a contului dumneavoastră şi pentru a îmbunătăţi experienţa dumneavoastră de utilizare a produselor şi serviciilor HP.

Monitorizarea de la distanţă poate include furnizarea către HP a uneia sau a mai multor informaţii de mai jos: număr de pagini, tipuri de documente imprimate de exemplu, Word, PowerPoint, pdf, jpeg etc. Permiterea accesului la datele personale. Pentru a vă furniza Serviciul şi a vă optimiza experienţa, va fi necesar ca HP să trimită datele Dumneavoastră personale comerciantului HP de la care aţi obţinut cheia de înregistrare, codul PIN sau codul promoţional pentru Serviciu sau comerciantului HP de la care aţi achiziţionat imprimanta eligibilă.

Declarația de confidențialitate PPG pentru Europa

Datele Dumneavoastră personale vor fi tratate în conformitate cu politicile de confidenţialitate ale companiilor respective, care pot fi diferite de politicile şi practicile companiei HP. Prin prezenta sunteţi de acord cu încheierea contractului cu HP prin mijloace electronice.

Aceasta înseamnă că, atunci când faceţi clic pe buton pentru a finaliza achiziţia Serviciului, acceptaţi toate condiţiile prezentului Acord cu intenţia de a încheia un contract cu caracter obligatoriu cu HP. Acceptaţi faptul că toate aceste notificări, divulgări şi alte comunicări transmise pe cale electronică de către HP respectă toate datând acum mv legale conform cărora astfel de comunicări trebuie să se realizeze în scris.

Costurile asociate menţinerii unui cont de e-mail sau a unui serviciu de mesagerie text reprezintă responsabilitatea dumneavoastră şi nu sunt incluse în Serviciu. Aceste modificări nu vor afecta modul în care utilizaţi Serviciul. HP poate modifica oricând prezentul Acord, la alegerea sa, informându-vă cu treizeci 30 de zile în avans prin postarea unei notificări privind modificarea respectivă pe Site. Continuarea utilizării Serviciului după aplicarea modificării adică după treizeci 30 de zile după ce HP a postat sau v-a trimis o astfel de notificare va indica faptul că acceptaţi Acordul modificat.

De asemenea, HP poate să suspende furnizarea Serviciului către Dumneavoastră, să refuze să vă furnizeze Serviciul sau să anuleze utilizarea Serviciului de către Dumneavoastră şi poate să modifice, să suspende sau să întrerupă Serviciul sau orice versiune, parte sau caracteristică a acestuia în conformitate cu condiţiile din Secţiunea 9.

Termeni și condiții pentru Serviciile Media Apple

Vom face tot posibilul pentru a publica site- ul unic de dating în sua anterioare ale prezentului Acord, dacă există, pentru perioada anterioară de 36 de luni. În plus, vă vom trimite un e-mail cu termenii şi condiţiile. Prin achiziţionarea Serviciului, Prin prezenta declaraţi că: Vârsta şi ţara de reşedinţă. Aveţi cel puţin optsprezece 18 ani, locuiţi într-o ţară din Spaţiul Economic European, Regatul Unit sau în Elveţia, aţi indicat o adresă de expediere dintr-o ţară din Spaţiul Economic European, Regatul Unit sau din Elveţia; şi aveţi dreptul legal, capacitatea şi autoritatea de a încheia acest Acord cu HP şi de a respecta condiţiile prevăzute şi, dacă este cazul, aţi primit aprobarea corespunzătoare din partea angajatorului Dumneavoastră de a încheia acest contract în numele său; Sectorul public este exclus.

HP îşi rezervă dreptul de a prelua apărarea exclusivă şi controlul oricărei chestiuni care face obiectul despăgubirii de către Dumneavoastră, iar acest lucru nu vă va scuti de obligaţiile de despăgubire.

Cookies & Privacy Policy

Sunt necesare un cont de e-mail şi un cont HP Smart. Trebuie să menţineţi, pe propria cheltuială, un cont de e-mail valabil sau, dacă este cazul, un serviciu de mesagerie text pentru a primi notificări şi alte informaţii despre Serviciu.

suport fată datând dating app fotos bewerten

Este necesară o imprimantă HP compatibilă cu Serviciul. Pentru a utiliza Serviciul trebuie să deţineţi o imprimantă HP compatibilă cu Serviciul.

Vă rugăm să citiți cu atenție Contractul. Conținutul poate fi pus la dispoziție prin Servicii de către Apple sau o terță-parte. Serviciile noastre sunt disponibile pentru a fi utilizate de dvs. Prin crearea unui cont în scopul utilizării Serviciilor într-o anumită țară sau într-un anumit teritoriu, specificați țara sau teritoriul respectiv ă ca fiind Țara dvs.

Permiteţi în mod explicit ca HP să modifice de la distanţă, să creeze corecţii, să actualizeze sau să modifice în orice alt fel software-ul, firmware-ul sau programarea imprimantei dumneavoastră, fără a vă transmite o notificare, pentru a vă oferi Serviciul sau pentru a respecta prevederile legislaţiei în vigoare. Dacă nu se specifică altceva, orice software sau firmware descărcat pe imprimanta dumneavoastră sau care vă este furnizat în orice alt mod pentru a activa Serviciul este oferit conform condiţiilor de licenţiere pentru programe software care au însoţit imprimanta dumneavoastră sau conform termenilor şi condiţiilor HP Smart, după caz.

Imprimanta trebuie să fie conectată la internet. Pentru a putea utiliza Serviciul fără întreruperi, sunteţi de acord să asiguraţi conectarea imprimantei dumneavoastră la internet şi să nu eliminaţi sau să dezactivaţi niciun software sau funcţionalitate de monitorizare la distanţă de pe imprimanta dumneavoastră; Serviciul de internet nu este oferit de HP şi trebuie procurat şi plătit separat de dumneavoastră.

Această declarație de confidențialitate stabilește modul în care entitățile europene din cadrul grupului PPG Industries, Inc.

Consultaţi-vă cu furnizorul de servicii de internet pentru informaţii despre posibilele tarife aferente utilizării internetului şi orice alte taxe aplicabile. Vă revine responsabilitatea cu privire la obţinerea şi întreţinerea, pe propria cheltuială, a tuturor echipamentelor şi serviciilor necesare pentru a accesa şi a utiliza Serviciul. Dacă imprimanta dumneavoastră nu este conectată la Internet, atunci cartuşele incluse în abonament aşa cum sunt acestea definite în secţiunea d.

Pentru a reactiva cartuşele dezactivate va trebui să reconectaţi imprimanta la internet şi să o menţineţi conectată la internet.

Dacă aveţi nevoie de asistenţă contactaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi HP la numărul de telefon de asistenţă pentru clienţi HP menţionat în preambulul la prezentul Acord sau accesaţi www. Cartuşe incluse în abonament care vă sunt furnizate. Starea cartuşelor HP incluse la achiziţionarea unei imprimante nu se modifică decât dacă activaţi Contul asociat Serviciului.

Dacă imprimanta achiziţionată a fost însoţită de Cartuşe incluse în abonament, consultaţi cu atenţie materialele imprimate incluse.

ce trebuie să știu despre întâlnirea unui om negru site- ul de potrivire care întreabă

Cartuşele incluse în abonament activate pot fi utilizate doar împreună cu Serviciul. Ulterior, HP vă va trimite cartuşe suplimentare incluse în abonament pentru ca dumneavoastră să puteţi continua să efectuaţi operaţiuni de imprimare prin intermediul Serviciului. Dacă imprimanta compatibilă cu serviciul pe care aţi achiziţionat-o nu este însoţită de cartuşe HP obişnuite sau cartuşe incluse în abonament, HP vă va trimite cartuşe incluse în abonament după ce creaţi Contul asociat serviciului.

fete căsătorite din Constanța care cauta barbati din Brașov dating program cu piscină

Trebuie să vă asiguraţi că aţi comunicat HP cea mai recentă adresă de corespondenţă, pentru ca HP să vă livreze cartuşe incluse în abonament prin intermediul Serviciului. Sunteţi pe deplin răspunzător pentru cartuşele incluse în abonament trimise la adresele de corespondenţă menţionate în contul asociat serviciului pe care nu le-aţi actualizat şi aveţi obligaţia de a rambursa HP pentru orice costuri asociate cu aceasta.

cum să spui dacă merită dating deschiderea buna dating online

Accesaţi Tabloul de bord pentru a actualiza adresa de corespondenţă, dacă este necesar, sau pentru a contacta serviciul de asistenţă pentru clienţi HP la numărul de telefon de asistenţă pentru clienţi Site- ul unic de dating în sua indicat în preambulul la acest Acord sau accesaţi www.

Aşa cum aţi convenit împreună cu compania HP, HP deţine toate drepturile de proprietate şi interesele cu privire la Cartuşele incluse în abonament. HP vă pune la dispoziţie Cartuşele incluse în Abonament exclusiv pentru a vă permite să utilizaţi Serviciul.

Cartuşele incluse în abonament vor funcţiona numai împreună cu imprimanta corespunzătoare indicată în Contul asociat serviciului.

Nu puteţi i să utilizaţi cartuşele incluse în abonament cu nicio altă imprimantă inclusiv, dar fără limitare la alte imprimante pe care le-aţi înscris în conformitate cu termenii Serviciului ; ii să utilizaţi cartuşele incluse în abonament în afara sferei de aplicabilitate a Serviciului cu excepţia cazului în care HP permite în mod expres altceva ; sau iii să vindeţi cartuşele incluse în abonament sau să le furnizaţi altor persoane.

În perioada în care utilizaţi Serviciul sunteţi de acord să nu scoateţi cartuşul inclus în abonament din imprimanta dumneavoastră şi să îl înlocuiţi cu un alt cartuş inclus în abonament decât după ce vi se solicită acest lucru prin intermediul unui mesaj transmis imprimantei dumneavoastră sau în cazul în care calitatea imprimării este afectată.

Cea mai „iubită” țară - Campioană la videochat

Imprimanta dumneavoastră va raporta automat către HP nivelul de umplere a cartuşelor incluse în abonament, iar HP va şti astfel când să vă livreze cartuşe de schimb incluse în abonament. Când Serviciul dumneavoastră este anulat din orice motiv, HP va dezactiva de la distanţă cartuşele incluse în abonament şi nu veţi mai putea să imprimaţi folosind cartuşele incluse în abonament. În acest caz va trebui să achiziţionaţi un cartuş HP site- ul unic de dating în sua compatibil cu imprimanta dumneavoastră pentru a continua operaţiunile de imprimare.

Cartuşele incluse în abonament trebuie să fie returnate către HP.

  • Matrimoniale pentru adulți
  • Теперь же он с еще большим горением накинулся на исследования в области генетики и науки о мозге.
  • Viteză dating frankfurt am main
  • С угасающими силами Учитель ждал наступления кульминации Семи Солнц.
  • DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE PPG PENTRU EUROPA - PPG - Paints, Coatings and Materials
  • Datând integrarea piețelor de capitaluri proprii