Drept administrativ și contravențional. Procedura de contencios administrativ

Crisan si Boncaciu oferă servicii juridice privind:

  • consultanță și asistare în procedura de elaborare a unui act administrativ (relația cu autoritățile publice, participare la dezbateri publice );
  • încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor administrative;
  • revocarea, suspendarea sau anularea actelor administrative;
  • asistență juridică și reprezentare în fața autorităților publice în procedura prealabilă, precum și în fața instanțelor de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autoritățile locale;

.