Achiziţii publice, Fuziuni / Parteneriate public-private (Infrastructure & PPP / Public Procurement)

Crisan si Boncaciu Crișan și Boncaciu oferă consiliere atât investitorilor privați, cât și autorităților publice cu privire la toate aspectele legate de desfășurarea procedurilor de atribuire și încheierea contractelor de achiziție de lucrări, servicii sau produse. În acest sens avocații noștri vin în ajutorul Clienților prin interpretarea prevederilor legislației române, cât și a directivelor europene în materia achizițiilor publice și înțelegerea aprofundată a regulilor și principiilor acestui domeniu, dublată de cunoașterea la zi a practicii decizionale a instanțelor naționale și europene și a jurisdicției administrative competente din România – Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Serviciile juridice oferite includ:

  • asistarea autorităților contractante în pregătirea și derularea procedurilor de atribuire, incluzând elaborarea documentațiilor de atribuire, asistarea comisiilor de evaluare în luarea deciziilor relevante pe parcursul procedurii de atribuire, în redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări și în elaborarea oricăror documente ale procedurii
  • asistarea investitorilor privați în elaborarea ofertelor în vederea participării la procedurile de atribuire, precum și în orice etapă a procedurii, inclusiv în cadrul ședințelor de deschidere a ofertelor și în pregătirea răspunsurilor la solicitările de informații primite din partea autorității contractante
  • asistarea și reprezentarea investitorilor privați și a autorităților contractante în contestarea procedurilor de atribuire în fața CNSC și a instanțelor de judecată

  • acordarea de asistență în redactarea, negocierea, derularea și administrarea contractelor de achiziții publice privind lucrări, servicii .

  • asistarea în structurarea tranzacțiilor complexe de fuziune și achiziție;

  • pregătirea ofertelor preliminare și finale și a documentației aferente;

  • asistarea în timpul procedurilor de licitație și / sau a negocierilor directe;

  • furnizarea de servicii juridice, inclusiv de due-diligence pentru a evalua aspectele-cheie privind obiectivul (aspecte corporative, imobiliare, contacte comerciale, acorduri financiare, autorizare și acordare de licențe, respectarea concurenței; evaluarea aspectelor cheie legate de punerea în aplicare a tranzacției (cerințe de constituire, acorduri ale acționarilor, re-autorizare, aspecte legate de impozitare);

  • pregătirea și negocierea documentelor de tranzacție și a documentelor conexe;

  • Desfășurarea de întâlniri cu autoritățile române competente, procedând la înregistrarea și publicarea corespunzătoare.