Corporate

Servicii legale integrate pentru bussines

În scopul soluționării rapid și eficient a provocărilor Clienților săi, Crișan și Boncaciu facilitează pentru aceștia conectarea cu specialiștii necesar a fi implicați în diversele proceduri judiciare, prin prisma colaborărilor pe care Crișan și Boncaciu le are cu: notari publici, traducători autorizați, experți judiciari, consultanți fiscali, brokeri de asigurări, consultanți în accesare fonduri guvernamentale și europene, agenți imobiliari, mediatori.