Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Dating online din altă țară

Conținutul

  Stabilire reședință în altă țară Procedura de emitere a documentului portabil S1 - Înregistrare pentru asigurare medicală Documentul portabil S1 înlocuieşte formularele europene EE, E şi Ese emite în temeiul dispoziţiilor Regulamentului CE nr.

  părinții singuri datând sfaturi new dating apps uk

  Deţinătorul documentului portabil DP S1 beneficiază în statul membru de reședință de prestațiile în natură acordate, în numele instituției competente, de către instituția de la locul de reședință, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care o aplică, ca și cum ar fi fost asigurat în temeiul legislației menționate.

  DP S1 este eliberat pentru persoanele salariate sau lucrătorii independenţi care îşi desfăşoară activitatea în alt stat decât statul competent, când sunt detaşaţi sau în caz de pluriactivitate, lucrătorii frontalieri, pensionari, funcţionari publici şi membrii de familie ai acestora. În vederea eliberării DP S1, persoana solicitantă trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia este înregistrată ca persoană asigurată, următoarele documente, după caz: cerere; copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de naştere, după caz; documentul portabil A1 care atestă că persoana în cauză rămâne supusă legislaţiei din România.

  b2 dating site australia femei divortate care caută bărbați în România

  Pe durata desfăşurării activităţii în străinătate, lucrătorul trebuie să prezinte documentul A1, autorităţilor din statul membru gazdă, întrucât în absenţa acestuia autorităţile respective pot impune afilierea la sistemul de securitate socială al statului membru gazdă şi plata contribuţiilor aferente în statul membru gazdă. Casa Naţională de Pensii Publice este instituţia competentă să elibereze documentul portabil A1, în situaţia în care legislaţia aplicabilă în materie de securitate socială aplicabilă unei persoane este cea din România.

  dating de vin site- ul de dating de la țară

  În cazul membrilor de familie pentru care dating online din altă țară solicită DP S1 se va verifica statutul de asigurat al persoanei de la care derivă dreptul de acordare a prestaţiilor medicale conform legislaţiei statului membru de reşedinţă.

  Prestaţiile acordate în baza DP S1 generează rambursări pe bază de facturi.

  cum să porniți profilul meu de dating intp isfj dating

  Dating online din altă țară procedură nu înlocuieşte sau limitează prevederile Regulamentului CE nr.