Divort

Divorț

Avocații noștri oferă servicii de asistență juridică și reprezentare constând în:

  • asistență juridică și reprezentare în acțiunile de divorț. În cazul în care sunteți în afara României, avocații noștri vă pot reprezenta cu deplină responsabilitate interesele în fața instanțelor de judecată, fără a fi necesară prezența dumneavoastră în țară pe parcursul procesului.
  • consultanță cu privire la modalitățile prevăzute de lege pentru exercitarea autorității părintești și cu privire la locuința minorului după desfacerea căsătoriei prin divorț, pensia de întreținere datorată copiilor minori rezultați din căsătorie, programul de vizită al minorilor după desfacerea căsătoriei, prestația compensatorie și la condițiile de acordare a acesteia,
  • redactare și susținere acțiune privind majorarea / reducerea pensiei de întreținere pentru copii minori;

  • redactare și susținere acțiuni ce vizează stabilirea unor legături personale cu minorul după desfacerea căsătoriei;

  • asistență juridică și reprezentare în procesele de partaj al bunurilor comune;

  • consultanță cu privire la modalitățile prevăzute de lege pentru exercitarea autorității părintești și cu privire la locuința minorului din afara căsătoriei respective cu privire la pensia de întreținere datorată copiilor minori rezultați din afara căsătoriei;

  • acțiuni ce vizează stabilirea sau tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara acesteia;

  • consultanță juridică privind procedura de recunoaștere / transcriere în România a divorțului efectuat în străinătate;

  • consultanță juridică privind procedura de transcriere în România a căsătoriei efectuate în străinătate;