Drept fiscal (Tax law).Banking & Finance

Crișan și Boncaciu oferă consultanţă fiscală cuprinzătoare, care acoperă aspecte fiscale, juridice și financiare. Pentru a realiza acest lucru, echipele noastre întotdeauna cuprind avocați și consilieri fiscali certificați (inclusiv contabili, acolo unde este cazul) care lucrează împreună pentru a oferi consiliere legală și fiscală integrată de ultimă oră. Totodată realizăm activități juridice constând în :

  • Reprezentarea Clienților în fața autorităților fiscale;
  • redactarea de opinii legale privind modul de stabilire a impozitelor directe aplicabile persoanelor fizice și juridice rezidente sau nerezidente, precum și condițiile de aplicare a convențiilor bilaterale privind evitarea dublei impuneri a veniturilor
  • acordarea de asistență în privința aplicării prevederilor legale referitoare la taxa pe valoare adăugată

  • redactarea de contestații împotriva deciziilor de impunere emise de autoritățile fiscale

  • reprezentarea clienților în fața autorităților fiscale competente, precum și a instanțelor judecătorești de contencios administrativ și fiscal, pe diverse probleme legate de aplicarea prevederilor legale în vigoare (litigii anulare acte administrativ fiscale, recuperare creanțe fiscale)

  • asistență juridică privind documentație de împrumut și credit;

  • analiză privind clauzele contractelor de credit și garanții încheiate de către consumatori