Proprietate-intelectuala

Proprietate intelectuală și Protecția datelor (Intellectual Property/Data protection)

Crișan și Boncaciu oferă asistență juridică în legătură cu protejarea drepturilor de autor, brevetarea invențiilor, înregistrarea mărcilor, indicațiilor geografice și a modelelor și desenelor industriale; în litigiile privind drepturile de proprietate intelectuală atât în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci cât și a instanțelor judecătorești competente precum și în ceea ce privește tranzacțiile comerciale având ca obiect asemenea drepturi. Beneficiind de expertiza unui consilier de proprietate industrială autorizat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru domeniile: brevete de invenții, mărci, indicații geografice, modele și desene industriale și topografia circuitelor integrate, Crișan și Boncaciu furnizează următoarele servicii:

  • acordarea de asistență juridică în procedura de înregistrare a brevetelor de invenții la nivel național și internațional
  • asistarea și reprezentarea clienților în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci în procedura de înregistrare, de reînnoire și de înscriere a modificărilor cu privire la mărci, indicații geografice, modele și desene industriale și topografia circuitelor integrate, la nivel național și internațional
  • reprezentarea clienților în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci în procedura litigioasă în legătură cu înregistrarea brevetelor de invenție, mărcilor, modelelor și desenelor industriale și a topografiei circuitelor integrate