BIBLIOstand

Sumarul site- ului dating, produse şi servicii

Conținutul

  Acesta din urma contine sumarul datelor furnizate si codul unic alfanumeric ce da dreptul la reducerea pretului pentru accesoriile participante in Campanie vezi informatii in Art 6. Codul de voucher este netransmisibil, poate fi sumarul site- ului dating doar pentru o singura comanda in limita stocurilor disponibile si nu se poate cumula cu alte vouchere, oferte sau promotii.

  sumarul site- ului dating

  Sunt considerate de asemenea tentative sau actiuni de fraudare incercarile frauduloase de inregistrari multiple pe platforma web in scopul cresterii unor sanselor de castig. Forta Majora Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

  sumarul site- ului dating

  Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

  Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand, in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

  sumarul site- ului dating